//
archives

Archive for

Bàn về trí thức qua sự kiện Ngô Bảo Châu

Thế nào là trí thức ? Tôi nhận thấy “người trí thức” theo nghĩa rộng là có và thao tác “chức năng tư duy phê phán tự do” (như anh H D Tuấn đã cho thấy) là khá đầy đủ. Vì thế nó bao gồm cả những văn, nghệ sĩ, nhà phê bình văn học, … Tiếp tục đọc

Ngày xuân nhìn lại những bức ảnh xưa

Việt Nam có một lịch sử nhiếp ảnh và phim ảnh phong phú, có thể nói là một trong những nước ở Á châu mà nhiếp ảnh và điện ảnh được bắt đầu áp dụng trước nhất. Sau khi Louis Daguerre khám phá ra kỹ thuật chụp ảnh năm 1837, thì bảy năm sau Alphonse … Tiếp tục đọc