//
archives

Archive for

Chính sách ngôn ngữ ở miền bắc Việt Nam trong thời chiến tranh

Đầu tháng 4 năm 2012, một người bạn đang học Master in Linguistics ở University of Western Sydney, có nhờ tôi dịch giùm một bài viết bằng tiếng Pháp đăng trên tạp chí ngôn ngữ ‘Europe” năm 1968 ra tiếng Anh để tiện cho việc viết luận án. Bài này là diễn văn của thủ … Tiếp tục đọc

Frequently Asked Questions (FAQ) on the South China Sea (The East Sea or The West Philippines Sea)

(1) On Binh Minh 2 incident 26/05/2011 and Viking 2 incident on 9 June 2011 It is incredible that a government like China can lie not to its own people but to the world as well even though the evidence is so clear that Chinese boats cutting Vietnamese survey ship within the EEZ of Vietnam. … Tiếp tục đọc

Vài nét về các nhà nhiếp ảnh từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam và Saigon – Chợ Lớn (Phần 4)

“Quand je prends des photos, ce n’est pas moi qui photographie, c’est quelque chose en moi qui appuie sur le déclencheur sans que je décide vraiment…” Pierre Verger (1902-1996) Fernand Nadal   Ông Nadal là người Ả Rập, sinh ở Algérie (Hussein-Dey năm 1898 ? hay El Affroun năm 1902?). Ông Nadal đến Đông Dương … Tiếp tục đọc

Vài nét về các nhà nhiếp ảnh từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam và Saigon – Chợ Lớn (Phần 3)

Alexandre Francis Decoly Ông Decoly có xuất bản các hình ảnh ở Saigon từ năm 1905 đến 1924. Ông biên tập các ảnh cartes postales, và trú ngụ ở số 10 đại lộ Charner cùng chỗ với nhà nhiếp ảnh Planté. Decoly và Planté là hai người cùng thời nhưng ông Decoly không phải là … Tiếp tục đọc