//
archives

Archive for

Đờn ca tài tử: Trả lời Gs Nguyễn Thuyết Phong

NGHIÊN CỨU VÀ PHÊ BÌNH Nguyễn Lê-Tuyên – Nguyễn Đức Hiệp Lời giới thiệu Chúng tôi nhận được bài phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Thuyết Phong Thử “giải mã” câu chuyện “Vũ khúc Đông dương”, do nhà nhạc học Trần Quang Hải gửi đến.  Chúng tôi nhận thấy có lẽ GS Phong đã không đọc … Tiếp tục đọc