//
archives

Archive for

THỬ “GIẢI MÔ CÂU CHUYỆN “VŨ KHÚC ĐÔNG DƯƠNG”, phỏng vấn NGUYỄN THUYẾT PHONG , VIETNAM

  THỬ “GIẢI MÔ CÂU CHUYỆN “VŨ KHÚC ĐÔNG DƯƠNG” LGT: Gần đây có một số các báo loan tin về “phát hiện” của một nhà nghiên cứu (gốc Việt) ở Úc một bản nhạc cho là “đờn ca tài tử xưa nhất”. Bản nhạc nầy dành cho điệu múa mang tên “Vũ khúc Đông … Tiếp tục đọc