//
archives

Archive for

Những ngày đầu tiên ở Saigon khi Thế chiến thứ 1 bùng nổ

Nguyễn Đức Hiệp Cách đây đúng 100 năm khi thế chiến thứ nhất khởi màn bắt đầu từ Âu châu ở mặt trận miền Tây vào đầu tháng 8 năm 1914, ở Saigon lúc này là thuộc địa của Pháp đã chứng kiến những sự kiện đặc trưng dân tộc chủ nghĩa, đặc biệt xảy … Tiếp tục đọc

Bảo tồn và phát triễn

Nguyễn Đức Hiệp Trong những tháng gần đây, ở một số nơi trong thành phố, nhiều dự án phát triễn đô thị đã bị dân tình phê phán hay phản đối. Điễn hình như dự án xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ đa năng và chợ truyền thống Tân Bình đã gây sự … Tiếp tục đọc

Quan hệ văn hoá Pháp-Việt đầu thế kỷ 20 qua sự kiện Triển lãm Toàn cầu 1900

NGUYỄN LÊ-TUYÊN – NGUYỄN ĐỨC HIỆP Thành lập từ năm 1883, Hội Nghiên cứu Đông Dương (Société des Études Indo-chinoises), tiền thân của Viện Viễn đông Bác cổ, là nơi những tầng lớp trí thức và thượng lưu Pháp – Việt bắt đầu giao lưu trao đổi văn hóa. Những người Pháp nghiên cứu có kiến thức … Tiếp tục đọc