//
archives

Archive for

Nhân vật Saigon-ChợLớn thời Pháp thuộc – Tổng Đốc Phương

  “Nhất Sỹ,nhì Phương, tam Xường, tứ Định”   Cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 là giai đoạn mà xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển mình và thay đổi rất lớn. Đây không phải là một sự lựa chọn mà là sựbắt buộc. Việt Nam bi bắt buộc phải bỏ sự … Tiếp tục đọc