//
archives

Archive for

Đình làng Nam Chơn – Đa Kao

Khu Đa Kao là khu đất xưa ở Saigon. Trên đường Trần Quang Khải Quận 1 ở số 29 gần góc đường Đinh Tiên Hoàng là một đình xưa có tên là đình Nam Chơn. Đình này do lưu dân người Quảng Nam lập khoảng năm 1860 tức lúc người Pháp bắt đầu đến chiếm … Tiếp tục đọc

Nhân vật Chợ Lớn: Bá hộ Xường, Quách Đàm và Tạ Mã Điền

Lịch sử thành phố Chợ Lớn gắn liền với thương mại mà ở thế kỷ 20 xuất hiện các nhân vật đặc biệt. Các doanh nhân này đã để lại dấu ấn ít nhiều trong ký ức người dân Saigon-Chợ Lớn không những về phương diện kinh tế mà còn văn hóa xã hội. Một … Tiếp tục đọc