//
archives

Archive for

Thảm họa môi trường: Bài học Vũng Áng

(1) Nguyên nhân Ta có thể loại bỏ nguyên nhân do thiên nhiên gây ra mà là do con người. Nguyên nhân trực tiếp chắc nhất hiện nay là do Formosa thải qua đường cống chảy ra biển các chất hóa học (theo tôi là Ammonia và Nitrit), ít nhất là trong giai đoạn giữa … Tiếp tục đọc