//
archives

Archive for

Phát huy bảo tồn di sản văn hóa và di sản thiên nhiên – Hiến chương Burra

Saigon và Chợ Lớn còn có nhiều dấu tích văn hóa và lịch sử. Có những con đường, tòa nhà, cảnh quan phố xá mà ta thấy thường ngày, tuy thay đổi theo thời gian (và tùy địa điểm tốc độ thay đổi nhanh hay chậm) và nếu ta không để ý thì không thấy … Tiếp tục đọc