//
archives

Archive for

Bùi Hữu Nghĩa và Kim Thạch Kỳ Duyên

  1.- Giới thiệu Hát bội thường trình diễn các tuồng tích người Tàu như Phụng Nghi Đình, Tiết Đinh San chinh Tây, Tiết Nhơn Quí chinh đông, Ngũ Hổ Bình Tây, Xử án Bàng Quí Phi,.. nhưng có vài tuồng do người Việt sáng tác đã trở thành kinh điển như tuồng San Hậu, … Tiếp tục đọc

Uống trà và buôn bán trà ở Saigon-Chợ Lớn thời Pháp thuộc

Nguồn gốc trà và thú uống trà Trà là một nước giải khát thi vị từ ngàn xưa và phổ biến trong xã hội mà đa số mọi người ở nhiều giới, giai cấp đều có thể thưởng thức. Trà có nguồn gốc xa xưa từ Trung Quốc. Theo truyền thuyết thì Thần Nông, một … Tiếp tục đọc