//
archives

Archive for

Thư ủng hộ Phi Luật Tân ở đảo bãi cạn (Scarborough Shoal) của trí thức Việt Nam gởi Đại sứ Phi Luật Tân

24/05/2012 Thư gửi Ngài Jerril Galban Santos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Bản tiếng Việt: Kính gửi Ngài Jerril Galban Santos, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, 27B Trần Hưng Đạo, Hà Nội Kính thưa Ngài Jerril Galban Santos, Chúng … Tiếp tục đọc