//
archives

Archive for

Ý nghĩa và kinh nhiệm qua công bố kết quả về nguyên nhân thảm họa môi trường ở miền Trung

  Vừa qua ngày 30/6/2016 chính phủ đã có họp báo để công bố nguyên nhân và giải pháp giải quyết về sự cố môi trường vào tháng 4 năm 2016. Sự cố này đã gây ra hàng loạt cá chết, một số các rạn san hồ bị thiệt hại nặng nề và chất lượng … Tiếp tục đọc